BENG! – een comfortabel en energiezuinig huis

13 april '21

We gaan in Nederland langzaam over naar duurzame energievoorziening. Ook voor de woningbouw verandert er het een en ander. Zo worden bijvoorbeeld de eisen voor energiezuinigheid aangepast. Per 1 januari 2021 heeft de bekende EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt) plaatsgemaakt voor BENG; de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Wat houdt dit nu precies in voor jouw nieuwbouwwoning?

BENG versus EPC

Energie Prestatie Coëfficiënt, kortweg EPC, was tot 1 januari de norm voor energiezuinigheid van gebouwen. Volgens het bouwbesluit mocht die EPC voor nieuwbouwwoningen niet hoger zijn dan 0,4. Het systeem was echter op vele manieren te interpreteren, om aan de EPC-norm te voldoen. Zo kon het energieverlies van een grote glazen gevel in het gebouw bijvoorbeeld worden gecompenseerd door zonnepanelen op het dak. De EPC-eis had namelijk geen directe relatie met het energieverbruik per vierkante meter. De nieuwe BENG-norm houdt hier wél rekening mee.

image alt

Wat betekent dit voor jouw woning en woongenot?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en stelt dat iedere (nieuwe) woning in Nederland (bijna) helemaal zelf zijn energie moet kunnen opwekken voor warmte en elektriciteit. De BENG-eisen garanderen jou als (toekomstig) bewoner van een nieuwbouwhuis nóg meer wooncomfort:

  • De woning is energiezuinig ontworpen, 
  • De installaties verbruiken weinig energie, en
  • Minimaal de helft van het ‘gebouwgebonden’ energiegebruik (dit is iets anders dan het huishoudelijk energiegebruik) wordt duurzaam opgewekt.

image alt

Volledig gasloos

Nieuwbouwwoningen die voldoen aan BENG zijn volledig gasloos. Daarnaast kun je investeren in extra (zich terugverdienende) maatregelen zoals een bodemwarmtepomp en een warmte-terugwinsysteem (WTW). Deze verzekeren je van:

 • Een woning met passieve koeling (voorbereid op de steeds warmere zomers in Nederland)
 • Een aangenaam binnenklimaat
 • Een lage energierekening.

BENG in het kort

BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie (Trias Energetica) om een energiezuinig woningontwerp te maken. De energieprestatie van een gebouw moet vanaf 1 januari voldoen aan BENG 1, 2 en 3:

 • BENG 1 Energiebehoefte: een eis voor een optimale kwaliteit van de buitenkant van een gebouw (gebouwschil), om de energiebehoefte te beperken.
 • BENG 2 Primair fossiel energiegebruik: de resterende energiebehoefte van een woning moet zo efficiënt mogelijk worden opgewekt.
 • BENG 3 Aandeel hernieuwbare energie: de energievraag van de woning moet zoveel mogelijk bestaan uit hernieuwbare energie (afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem).

Anders, niet strenger

De BENG-eisen zijn niet per definitie strenger dan de huidige EPC-eisen. Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan de eisen. Algemene maatregelen om te kunnen voldoen zijn daarom moeilijk te noemen. Net als wat je als bewoner merkt van de maatregelen; dit hangt af van de specifieke invulling van de eisen bij jouw woning.

image alt

Tot slot

De wijze waarop je leeft, woont en hoe je omgaat met energie bepaalt (mede) de hoogte van de energierekening. De rekening kan verder worden verlaagd door het plaatsen van extra zonnepanelen, dus meer dan de BENG-norm vereist. Als het gebouw-gebonden energieverbruik volledig duurzaam wordt opgewekt, is er sprake van een BENG 2=0 woning. Als óók het huishoudelijk energiegebruik duurzaam wordt opgewekt, door deze extra zonnepanelen, kan zelfs een nul-op-de-meter woning worden gerealiseerd!

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar de woningen? Bekijk het aanbod