Bestemmingsplan Landgoed Coudewater

11 juli '22

Landgoed Coudewater is een unieke plek om te wonen. Met circa 400 woningen tussen de monumentale panden en bomen krijgt de rijke historie van het landgoed een mooie toekomst. Na de zomer neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan.

image alt

Samenwerkende partijen

De herontwikkeling van Landgoed Coudewater is een samenwerking tussen VOF Land van Coudewater en de gemeente. De VOF is een samenwerking tussen BPD en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Met belanghebbenden in de directe omgeving van het landgoed is een intensief participatietraject doorlopen. 

image alt

Start bouw

Naar verwachting wordt begin 2023 gestart met de verkoop van de eerste woningen. Zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Denk aan nieuwe leidingen, kabels en riolering. 

image alt

Groen blijft groen

Met respect voor de aanwezige monumenten, bomen en al het groen hebben het Groene Hart, IVN en Boom&Bosch intensief samengewerkt. 

Zoveel mogelijk groen op het landgoed blijft behouden maar circa 200 bomen en struiken die er slecht aan toe zijn of die niet als monumentaal worden beschouwd, worden in goed overleg met het Groene Hart, Boom & Bosch en Boomadviseur Cobra Groeninzicht verwijderd. Daar is een zorgvuldig proces aan vooraf gegaan. Binnenkort wordt de kapvergunning verleend. Daar tegenover staat dat er maar liefst 500 nieuwe bomen bijkomen!