WOZ-waarde bepalen van een woning in aanbouw: hoe werkt dat nou?

7 maart '24

Net een nieuwbouwappartement in Buitenplaats II gekocht en al een aanslag op de mat, terwijl de eerste paal net in de grond zit? Oók een woning in aanbouw heeft een WOZ-waarde. Maar hoe werkt dat precies? Dat baseert de gemeente dan op de waarde van de grond. Zelfs als er nog geen steen gelegd is! Benieuwd hoe gemeenten de WOZ-waarde precies bepalen van een woning in aanbouw? Dat leggen we hier uit.

image alt

Waardepeildatum of toestandsdatum?

Laten we beginnen met twee belangrijke data bij het bepalen van de WOZ-waarde: de waardepeildatum en de toestandsdatum. Wat houden ze in? De waardepeildatum is de waarde van de woning op 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. En de toestandspeildatum is de toestand van de woning op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Bij nieuwbouw moet de woning natuurlijk vaak nog gebouwd worden op de waardepeildatum en staat er niks. Wat dan? Dan kijkt de gemeente dus naar de staat van de woning op de toestandspeildatum (een jaar later). Bij nieuwbouw is de toestandspeildatum dus heel belangrijk bij het bepalen van de WOZ-waarde!

image alt

Voortgang bouw, hogere WOZ-waarde

Naarmate de bouw vordert, stijgt ook de WOZ-waarde. Een woning die nog in aanbouw is óf waarbij de bouw nog helemaal niet gestart is, heeft een andere waarde dan een opgeleverde woning. Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Als de bouw nog moet starten, geldt het niet-woning tarief bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dat betekent dat alleen de grond wordt aangeslagen. De gemeente kijkt dan naar de waarde van de grond en de totale bouwkosten op de waardepeildatum. En zó kom je uit op de geschatte waarde van de woning.

Wettelijk vastgestelde percentages

Zijn ze al druk aan het bouwen op de bouwplaats dan wordt de woning aangeslagen voor het woning-tarief. Hierbij is ook de toestandspeildatum weer belangrijk voor de waardebepaling. De gemeente kijkt op die datum hoe de woning eruit ziet en rekent met wettelijk vastgestelde percentages. Als bijvoorbeeld alleen de ruwe vloer van een woning gereed is, reken je bijvoorbeeld 25 procent. Zit het dak al op de woning en is de woning waterdicht? Dan reken je met 60 procent. Let op: als de woning in 2022 is afgebouwd, wordt deze pas als afgebouwd beschouwd op 1 januari 2023.

Waardebepaling opgeleverde woning

Eindelijk de woning is opgeleverd! En hoe zit het dan nu met de waardebepaling? Als de woning opgeleverd is voor de toestandsdatum, kijkt de gemeente naar de waarde van de woning op de waardepeildatum. Ook weer 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. Er zijn twee manieren: er wordt gerekend met verkoopprijzen van een jaar eerder óf de gemeente kijkt naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond deze datum, logisch niet?

Bezwaar maken WOZ-waarde nieuwbouw

Het opvragen van de WOZ-waarde van een bestaande woning is natuurlijk peanuts. Maar ook voor een nog te bouwen woning kun je gewoon de WOZ-waarde opvragen. Handig! Voor het geval je vermoedt dat de WOZ-waarde van je nog te bouwen woning te hoog uit zal vallen. De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op een aantal belastingen, zoals gemeentelijke belastingen en de OZB (onroerendezaakbelasting). En teveel belasting betalen wil je natúúrlijk niet! Gelukkig kun je in dat geval meteen bezwaar maken bij de gemeente.

Heb jij een vraag? Neem contact op
  Woningaanbod