Beheerregeling Landgoed Coudewater

11 oktober '23

Op een plek wonen zoals Landgoed Coudewater is heel bijzonder. Met het groen tot aan je voordeur woon je letterlijk in de natuur. Ben jij de gelukkige eigenaar van een van de prachtige woningen of appartementen op het landgoed? Dan word je niet alleen eigenaar van jouw nieuwe woning/appartement en het eventuele bijbehorende perceel, maar ook van de semi-openbare ruimte van het landgoed. Alle bewoners van het landgoed worden dus samen eigenaar van het semi-openbare gebied.

image alt

Beheer van het landgoed

Bij dit gedeelde eigenaarschap hoort ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Alle eigenaren op Landgoed Coudewater zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van het semi-openbaar gebied. Wat dit concreet inhoudt:

  • De kwaliteit van het landgoed is geborgd in het ‘beheerplan’. Hierin staat beschreven op welke wijze het beheer en onderhoud plaatsvindt;
  • Er wordt door de eigenaren en huurderstichting een professionele beheerder aangesteld die uitvoering geeft aan het ‘beheerplan’;
  • De eigenaren betalen maandelijks een ‘landgoedbijdrage’, voor de uitvoering van het dagelijks beheer en als reservering voor toekomstige vervanging (zoals riool, wegen en groen).

De hoogte van de beheerbijdrage wordt gebaseerd op de grootte van de woning of het appartement. Op deze manier betaalt iedere eigenaar op een evenredige wijze mee aan het in stand houden van het landgoed. Afhankelijk van de grootte van de woning variëren de kosten van circa € 85 tot € 175 per maand.

image alt

Zeggenschap in jouw woonomgeving

Als bewoner kun je straks meedenken over het onderhoud van het landgoed (binnen de kaders van het ‘beheerplan’) en aansluiten in de diverse werkgroepen voor bijvoorbeeld het samen uitvoeren van klein groen onderhoud of het monitoren van de flora en fauna op het landgoed. Een unieke mogelijkheid om zeggenschap te krijgen in jouw unieke woonomgeving op het prachtige landgoed.

Gemeentelijke belastingen

De beheerregeling heeft invloed op de reguliere gemeentelijk belastingen:

 

Rioolbelasting
Het riool is volledig eigendom van Landgoed Coudewater (mandelig terrein) en rechtstreeks aangesloten op het gemaal van het waterschap. Hierdoor betaal je als eigenaar alleen kosten voor waterzuivering aan het Waterschap, maar geen rioolbelasting aan de gemeente.

 

Afvalstoffenheffing
Het afval wordt op het landgoed grotendeels ondergronds ingezameld. Het inzamelen gebeurt door de afvalstoffendienst van de gemeente, waardoor de gebruikelijke afvalstoffenheffing aan de gemeente betaalt dient te worden.

 

OZB
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch geheven voor het algemeen onderhoud van openbare voorzieningen binnen de gemeente. De OZB is niet specifiek gekoppeld aan het onderhouden van wegen, parken, etc.. Als eigenaar op het landgoed betaal je dus de reguliere OZB aan de gemeente.

Vragen?

Heb je vragen over de beheerregeling? Neem dan contact op met ons verkoopteam of Boumij Makelaars.

  Woningaanbod
Vragen? Contact