Wonen op een landgoed, wat betekent dat?

28 november '23

Wonen op een landgoed is voor velen waarschijnlijk een nieuwe ervaring. Landgoed Coudewater is particulier eigendom en (semi) openbaar toegankelijk, m.u.v. de privé-eigendommen. Naast dat je als eigenaar kunt genieten van een prachtige woonomgeving, brengt het ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee, om er gezamenlijk voor te zorgen dat de bijzondere kwaliteit van het landgoed behouden blijft

image alt

Kavelpaspoorten van de Lobben

Voor de woningen in de Lobben is per kavel een kavelpaspoort opgesteld. In dit paspoort staat o.a. beschreven welke bomen en hagen in stand gehouden moeten worden op je kavel. Daarnaast worden er spelregels benoemd hoe om te gaan met de aanwezige bomen, waar mag wel / geen toekomstige bebouwing / bestrating aangebracht worden. Je mag hier bijvoorbeeld niet zomaar een terras maken onder bestaande bomen, aangezien de boom dan geen vocht en zuurstof meer kan opnemen. Ook de verplichting tot het instandhouden van de haag als erfafscheiding met een variërende hoogte staat hierin beschreven. Naast de kavelpaspoorten geeft het bestemmingsplan meer gedetailleerde informatie omtrent inrichting of bebouwing van het kavel. Een gedeelte van dit bestemmingsplan is te downloaden bij de verkoopstukken.

Kavelpaspoorten per woning
image alt

Parkregels

Het gehele Landgoed Coudewater is privaat eigendom. De publiek toegankelijke delen van het Landgoed worden door de gezamenlijke eigenaren opengesteld voor (semi)openbaar gebruik. Om dit alles in goede banen te leiden zijn parkregels opgesteld. Deze parkregels gelden voor iedereen die zich op het landgoed bevindt, voor zowel de eigenaren van de woningen, de bezoekers en gebruikers van de bestaande panden als de bezoekers van het landgoed. In de parkregels is opgenomen wat wel en niet mag op het landgoed. De parkregels staan op de worden met toegangsbordjes kenbaar gemaakt aan alle bezoekers van het landgoed. 

Parkregels

Beheerregeling

Het beheer van Landgoed Coudewater bestaat o.a. uit het onderhouden van het groen, de wegen en de riolering, maar ook uit (toekomstige) vervanging van bijvoorbeeld het riool en de wegen. Maandelijks betaal je een bijdrage aan de Stichting voor uitvoering van het dagelijks beheer/onderhoud en reservering voor toekomstige vervanging. Een overzicht van de bijdrage van de VvE plus beheerkosten betreffende de appartementen download je hier en voor de Lobben kun je het overzicht binnenkort downloaden.

Beheerregeling

Handleiding

Er is een beknopte handleiding opgesteld waarin we je meenemen als (toekomstige) eigenaar – en wat het inhoudt om te wonen op Landgoed Coudewater. De precieze regels en verplichtingen zijn opgenomen in diverse contractuele documenten, waarmee je bij de koop van je woning instemt. Deze handleiding is dan ook zeker niet volledig en vormt geen juridisch contractstuk. Bij de verschillende onderwerpen zijn verwijzingen opgenomen naar de contractuele documenten, waarin je de formele afspraken kunt terugvinden.

Handleiding
  Contact
  Beheerregeling