Gezamenlijk recht en bijdrage per maand

21 november '23

Als je een appartement in Buitenplaats II koopt, koop je in juridische zin geen woning, maar een appartementsrecht, een aandeel in een groter geheel. Behalve dat is op Landgoed Coudewater ook een beheerregeling voor het landgoed van toepassing en die kosten opgeteld bij de VvE kosten resulteert in een totale bijdrage per maand. Wat houdt dit nu precies in en wat betekent dit voor jou als bewoner van Buitenplaats II?

image alt

Appartementsrecht

Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de entreehal, de parkeergarage en de lift.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel bepaalt ook jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten.

image alt

Beheerregeling Landgoed Coudewater

Alle bewoners van het landgoed worden samen eigenaar van het semi-openbare gebied. Ben jij de gelukkige eigenaar van een van de prachtige woningen of appartementen op het landgoed? Dan word je niet alleen eigenaar van jouw nieuwe woning/appartement en het eventuele bijbehorende perceel, maar ook van de semi-openbare ruimte van het landgoed.

Meer over de beheerregeling
image alt

De Vereniging van Eigenaren

Iedere eigenaar van een woning of appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor Buitenplaats II helpt Landgoed Coudewater VOF bij het opstarten van deze Vereniging. Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw en de technische installaties en de verzekeringen.

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging en bepalen gezamenlijk het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar.

Download het begrotingsvoorstel van VB&T ten aanzien van de VvE Buitenplaats II. 

Maandelijkse bijdrage

Voor elk appartement van Buitenplaats II hebben we een overzicht gemaakt wat de maandelijkse bijdrage van de Vve voor het appartement, de parkeerplaats en de voor het beheer van het landgoed is. Zo weet je precies wat buiten de financiering van het appartement natuurlijk, de extra kosten per maand voor jou zijn.

Download het overzicht
  Contact
  Aktueel aanbod